ANADOLU VAKFI GENÇLİĞİ OSMANLICA ÖĞRENİYOR

Milletleri millet yapan ve diğer topluluklardan ayıran temel esaslardan birisi de o milletin dili ve alfabesidir.

Kullandığı dilini kaybeden bir millet geçmişle bağını koparmış ve hafızasını kaybetmiş demektir. Dilini alfabesini kaybeden bir millet; millet olmaktan çıkar adeta bir insan sürüsü haline gelir. Biz millet olarak daima ecdadıyla barışık geçmişinden güç ve ders alarak yolunu çizmiş kadim bir medeniyetiz. İşte bu medeniyeti anlamak, anlamlandırmak ve geçmişimizle köprü kurabilmemiz için milli kültürümüzü oluşturan temel eserleri okuyup anlayabiliyor olmamız gerekir. Tabi bu okuma ve anlamanın da tek yolu Osmanlıca Türkçesini öğrenmektir.

Torunları olmaktan onur ve gurur duyduğumuz ecdadımızın yazdıkları ilmi eserleri öğrenmek ve anlamak günümüz gençliği için bir borç ve vazifedir.

Bu bağlamda Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı olarak neslimizin geçmişiyle irtibatını sağlamak üzere ‘’Osmanlı Türkçesi Kursu’’ düzenliyoruz. 02.12.2017 tarihinde saat 16.00 da başlayacak olan kursumuza bütün gençlerimizi davet ediyoruz.

                                                                                                                                     Adnan YILDIRIM
                                                                                                                          
 Vakıf Başkan Yardımcısı