Kudüs Basın Bildirisi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in başkenti Telaviv’de  bulunan A.B.D Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı ve Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu kabul ederek dünya kamuoyuna deklare etmesi İslam dünyasında infiale sebep olmuş ve bütün dünyada endişeli bir bekleyişe yol açmıştır.

ABD’nin, uluslararası hukuka ve BM Kararlarına aykırı olarak bu maceracı tavrını, hiçbir tartışmaya mahal bırakmadan nefretle kınıyor ve reddediyoruz. Bu karar asla kabul edilemez.

Bu irade milletimizin, İslam Âleminin ve inançlara saygı duyan semavi din mensuplarının ortak iradesidir.

Kudüs’ü Dünya Müslümanlarının ilk başkenti ilan eden İlahi Kudretin üstünde hiçbir kuvvet yoktur.

BM’in 1947 kararlarında Kudüs’ün İsrail’in hakimiyeti altında bulunmasının kabul edilmediği, yine BM’nin 1967 de de İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgalinden sonra Kudüs’ün statüsünü değiştirecek girişimlerden kaçınması ortada iken; Amerika’nın, Kutsal Mekanları tarihi, kültürel ve Dini Kimlik kazanmış bu mübarek beldeleri Ortadoğu’da adeta çıban başı olan İsrail’e peşkeş çekmesi, Trump’ın iç siyasetteki başarısızlığını örtmeye yönelik akılsızca bir girişimidir.

Kudüs Müslümanların ilk kıblesidirİslam Peygamberinin miracına ev sahipliği yapmış Mukaddes bir Beldedir.

Bugün yapılmak istenen şey, yakın tarihte tezahürleriyle, komplikasyonlarıyla ve sonuçlarıyla  Müslümanlara ve Osmanlı’ya karşı yürütülen Birinci dünya savaşının devam ettiğinin tartışmasız gerçeğidir.

İsrail ateşle oynamakta ABD de ateşe fütursuzca benzin dökmektedir. Zira İsrail’in 1980 yılındaki Kudüs’ü ilhak kararı, BM Güvenlik Konseyince hükümsüz kabul edilmiştir. BM’nin bu kararında İsrail’deki diplomatik temsilciliklerin Kudüs’te bulunamayacağı kesin bir tavırla ifade edilmiştir. Buna rağmen İsrail ve ABD tarafından alınan bu karar, Ortadoğu’da istikrarsızlığı körükleyecek, barış ve huzuru baltalayacaktır.

Ortadoğu ve İslam Alemini derinden yaralayan, dünya barışını ve huzurunu dinamitleyen, insanlığı yeni bir fitne ateşine sürükleyen bu vahim kararından ABD’nin bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz.

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı