Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i Ziyaret Etti.

İlmi birikimi, entelektüel kapasitesi, üstün bir vukufiyet ve temsille Diyanet İşleri Başkanlığı görevini ifa eden ve milletin gönlünde Diyanet teşkilatını yeni bir yere taşıyan Prof. Dr. Mehmet Görmez bu görevden ayrıldıktan sonra Ankara Beştepe Semtinde “İslam İlimleri Düşünce Enstitüsü” Merkezinde Vakıf Yönetim Kurulundan oluşan bir heyetle 13 Temmuz 2018 tarihinde ziyaret edildi.

Bu ziyarette Sayın Görmez Hoca, dini hayat ve din üzerinden yapılan tartışmaların meydana getirdiği sıkıntıların sebepleri üzerinde durarak en önemli nedenlerden birisinin, Dini İlimlerde Usul bilgisinin eksikliği olduğunu bu nedenle özellikle Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine bu alanda eğitim ve destek verme amacında olduklarını belirtti.

Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullar Başer, Vakıfta yürütülen Eğitim, Okullaşma ve Yayın çalışmaları hakkında bilgi sunarak, AY Yayınları arasında “Medeniyet Serisi” olarak çıkan İslâm Akaidi, Hadis ve Sünnet Anlayışımız, İmam-ı Maturidi, Fıkhın Kaynakları Ebu Hanife, fetvada Dil ve Üslup, Ezoterik Bir kült cemaat olarak GÜLEN ÖRGÜTÜ’nün radikalleşmesi isimli kitapları Sayın Görmez’e takdim etti.

Ülkemiz ve islâm coğrafyamızın gönül ve fikir dünyasındaki parçalanmışlığı, fiili çatışmacı hali karşısında, medeniyet projesi kapsamında Hanefi-Maturidi düşünce ekolündeki bu birleştirici, kucaklayıcı anlayışı önemseyip benimsediklerini anlattı.

Bunun üzerine Görmez Hoca Hz. Peygamber (s.a.v) den şu haberi anekdot olarak anlattı.

Sahabeden birisi Peygamberimize sormuş; sizin diğer Peygamberlerden farkınız nedir?

Peygamberimiz, “Geçmiş peygamberler, zaman içinde muhteşem bir bina yaptılar. Ama bu binanın şu köşesinde bir tuğla eksik, işte ben bu tuğlanın tamamlayıcısıyım” buyurdu.

Bugün bizim misyonumuz, görevimiz sivil toplum kuruluşları, tarikatlar, cemaatler ve benzeri kurum ve kuruluşların her birinin kendi binalarını inşa etmek yerine, var olan muhteşem İslam medeniyet binasının eksik kalan tuğlalarını tamamlamak, inşaya devam etmek olmalıdır, dedi.

Son derece faydalı ve verimli geçen ziyaretin karşılıklı devam etmesi temennisinde bulunularak vakıf heyeti Mehmet Görmez’in yanından ayrıldı.