Danışma Meclisi Toplantısı Yeni Çizgi Kolejinde Yapıldı

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Danışma Meclisi Yıllık Olağan Toplantısı 26 Mart 2016 Cumartesi günü Ankara'da Yeni Çizgi Kolejinde yapıldı

Vakfımızın önemli istişare organı olan “Danışma Meclisi” 2016 Yılı olağan toplantısını 26 Mart 2016 günü Yeni Çizgi Kolejinde yaptı. Danışma Meclisi 4. Toplantısında temel olarak gündemine Eğitim konusunu aldı.

Toplantı, Danışma Meclisi Başkanı Sayın Mevlüt Ayhan'ın katılımcılara hoş geldiniz diyerek selamlaması ve Kuran Tilaveti için Sn. Edibali Yazgan’ı davet etmesiyle başladı, Kuran tilaveti şehitlerimize Fatiha okunmasıyla tamamlandı. 

Sn. Mevlüt Ayhan Danışma Meclisi toplantılarının geçmişi ile ilgili  katılımcılara bilgi verdi ve Danışma Meclisi Toplantısının yönetimi için Divan Başkanlığı oluşumunu üyelerin oylarına sundu. 

Danışma Meclisi Toplantısı Divanı; Sn. Kerem Altun, Sn. Mevlüt Ayhan, Sn. Hüseyin Ayaz ve Sn. H. Ömer Gülseren oy birliğiyle seçilerek oluşturuldu. 

Divan Başkanı Sn. Kerem Altun katılımcılara hem teşekkür hem de toplantının anlam ve önemi üzerinde durarak, Danışma Meclis'inin fikirlerine ihtiyaç olduğunu ve yıllara yayılan toplantılarında çok önemli kararlar alındığını, oluşturulan komisyonlarda ülke sorunlarına çözüm üreten kıymetli çalışmaların yapıldığını vurgulayarak Danışma Meclisi toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi. 

Yönetim Kurulu Genel sekreteri Sn. Ali Aydın söz alarak vakıf çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

Daha sonra Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrullah Başer katılımcılara davete icabet etmelerinden dolayı teşekkür ederek; "Çanakkale Zafer”inin anıldığı bir ayda toplanmış olmamızı anlamlı buluyorum. Ülkemiz ve bölgemizde yaşanan terör olaylarının yarattığı sıkıntılı günlerden geçtiğimiz bir ortamda, yeni bir İslam Medeniyeti inşasına oluşumuna ve yeni bir insan modeline doğru gayretimize güç vereceklerin sizler olduğu inancında ve kanaatindeyiz" dedi. 

Batının, bölgemiz ve ülkemiz için de yaptıkları ve yapmak istedikleri konusunda meydana gelen fay kırıkları oluştuğunu ifade ederek bu sorunlara çözüm üretecek bilim ve fikir adamlarını göreve çağırdı. Sn. Başer, "Bunun için kardeşlik birlik ve adalet anlayışıyla yeni bir medeniyet oluşturmak için gayret etmemiz gerekmektedir" dedi. Sn. Başer, yeni bir medeniyet inşasının nasıl olması, sorumlulukların neler olduğu, İslam dünyası ve ülkemiz için tarihi bir görevi noktalarında geniş bir açıklama yaparak "Biz gayret edelim, Görelim Mevlam neyler, Neylerse güzel eyler" diyerek konuşmasını tamamladı. 

Divan Başkanı Sn. Kerem Altun konuşmalarından dolayı Sn. Hayrullah Başer'e teşekkür ederek katılımcılardan görüş ve önerilerini almak üzere konuşmak isteyenleri kürsüye davet etti. 

 Sn. Recep Azaklı söz alarak Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı çalışmaları içinde gençlik çalışmalarının önemine vurgu yaptı ve büyük medeniyet projesinde gençlerin olması gerektiğini söyledi.  Değerler Eğitimi kapsamında "Kamusal Ahlak Eğitimi" konusunda çalışması olduğunu ve bu konuyu önemsediğini ifade etti. 

Sn. İsmail Aydın, her sosyal hareketin bir gerekçesi olduğunu, bazı hareketlerin sabahın şafağı, bazılarının da akşamın şafağı olduğuna vurgu yaparak yeni ve milli kadrolara ihtiyaç olduğuna işaret etti. Gençlere yeni medeniyet inşasının gerekçesinin açıklanması için neler yapılmasının müzakeresinin burada yapılmasını önerdi. 

Sn. Cemal Akkuş, vakıf çalışmalarının yapılacağı çeşitli akademilerin kurulmasını teklif ederek çalıştayların düzenlenmesini önerdi. Ulusal ve uluslararası kongre organizasyonları ile üniversite gençliğinin bildiriler sunmalarına fırsat verilebileceğini söyledi. Vakıf bünyesinde finans ve sponsor komisyonu oluşturularak kaynak temininin sağlanabilceğine vurgu yaptı. Bilişim, siyaset, bilim, inanç, sağlık, proje vb. alanlarda akademi, çalıştay, komisyon, kongre faaliyet alanları çeşitliliğine dikkat çekerek önerileri sundu. 

Sn. Vedat Canpolat, milletimizin geçmişte inşa ettiği medeniyetin Nizamiye Medresesine dayandığına işaret ederek "yeni bir medeniyet inşasının manevi temellerine ihtiyacımız var" diyerek enstitüler kurulmasını, akademisyenlere ulaşılarak sonuç alıcı çalışmalar yapılmasını ve önceliğin de hukuk alanına verilmesini önerdi. 

Sn. Mikail Hasbek, söz söylemenin laf etmekten farklı olduğuna vurgu yaparak ete kemiğe bürünmüş sözlere çok ihtiyaç olduğunu söyledi. Alimlerin söyledikleriyle sahada olanların söylediklerinin birleşeceği bir disiplinin sağlanması gerektiğini, merkez ve taşra bütünleşmesi, faaliyet çeşitliliğine işaret ederek Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı'nın kucaklayıcı rol oynamasını istedi. Merkezin kucaklayıcı rolünün kulvarında öne çıkarmak istediklerini toplumun dinamikleri ve sahayla birleştirerek yapabileceğini, bunun ise yeni oluşumlarla gerçekleştirilebileceğini ifade etti. 

Sn. Fethi Erdoğan, İslam dünyasındaki mevcut acı durumun Kuran'dan uzaklaşmaktan kaynaklandığına inandığını söyledi. Kuranı anlamaya yönelik çalışmaların yetersizliğine işaret ederek "sorumluluk duyarak Kuran'a teslim olmamız gerekiyor" dedi. Kuran akademisi kurulmasını önerdi. 

Sn. Mehmet Öztürk, Yeni Çizgi Koleji'nin yeni bir medeniyet tasavvuru projesinin neslini yetiştirmek düşüncesinin bir parçası olduğunu, yeni bir eğitim modeli oluşturmak idealinde olduklarını ifade ederek katılımcıların desteklerini istedi. 

Sn. Ali Aydın, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı olarak öğrenci barındırma hizmetleri alanında yetersiz kaldıklarına vurgu yaparak "seçkin öğrencileri barındıran burslarla desteklenen bir yurt hizmeti vererek topluma liderlik edecek nesiller yetiştirilebileceğini" söyledi. Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı bünyesinde kurumsal yapı olarak enstitü, akademi kurulmasının bu kapsamda faydalı olacağına işaret etti. 

Sn. Şazeli Çügen, gençlik çalışmalarının önemine işaret ederek "gençliğe dayanmayan hiç bir hareket muvaffak olamıyor" dedi. "Gençlik kendine bir isim arıyor" diyerek "ser gençlik" "serden gençlik" isim önerilerinde bulundu. 

Sn. İlhan Akkurt, İslam dünyasının kimlik bunalımına doğru gittiğine işaret ederek gençlerin doğru yönlendirilmesi gerektiğini, mevcut gençliğin 1980 öncesinin meyvesini yediğini söyledi. 

Sn. İbrahim Vural, medeniyet tasavvuru konusunun bir çalışma alanı olarak benimsenip yoğunluklu olarak gençlerin "İslam Medeniyeti" - "Yeni Medeniyet Tasavvuru" başlıklarında okuma, araştırma yapmalarının sağlanabileceğini söyledi. 

Sn. Nurettin Kulakoğlu, "Yeni Medeniyet Tasavvuru iddiasının araçlarının neler olması gerektiği üzerinde konuşmamız gerekir" dedi. AnaHaberGazete internet gazetesinin bir araç olarak bu konuda yetersiz kaldığına işaret ederek "iddialı sözleri destekleyecek çalışmaların araçları da olmalıdır" diyerek konuşmasını tamamladı. 

Sn. Necdet Ergun, "biz gönül adamıyız, fisebilillah bu çalışmaların arkasındayız" diyerek konuşmasına başladı. Anadolu'nun değişik yerlerinden gelenlerin aynı heyecanda olması gerektiğini, geri adım atmadan yola devam edilmesini, fikir birliği içinde bir İslam Medeniyeti Çalışmasının geçmişte olduğu gibi devam etmesini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. 

Sn. Cavit Taşdemir, bugünün en önemli konusunun güvenlik olduğunu söyledi. Güvenlik alanında toplum desteğinin alınacağı projelerin olması gerektiğine vurgu yaptı.

Sn. Talip Özdeş, yeni bir medeniyet inşası üzerinde odaklanılması gerektiğine işaret ederek devletin yapması gereken konulara dalmadan çalışılmasını önerdi. Eğitim çalışmalarını fikri bir temele oturtup dünya çapında bir model oluşturulması önerisini sunarak bu modelin nüvesinin vakıf merkezi olabileceğini söyledi. Bir de ülkemizde  bugün iki tehlikenin var olduğuna dikkat çekti ve bunları açıkladı:

        1- Selefiliğin Sünniliği vakumlaması,

    2-İrfan adı altında batini yorumlarla geleneğin mutlaklaştırılarak  Kuran ve aklın önüne geçirilmesi. 

Sn. Özdeş, "Batı Ülkeleri, Şia'nın -mezhepçi ve siyasi yaklaşımından dolayı- bir İslam Medeniyeti inşa edemeyeceğini iyi bildiği için Müslüman toplum ve ülkelerde Şia eksenli oluşumları desteklemekte ve ön plana çıkarmaktadır" diyerek bir başka tehlikeli duruma daha işaret etti. 

Ayrıca "yanmaz kefen satan bir zihniyete" dikkati çekerek akıl ve düşünce karşıtlığından ve ehli sünnetle bir alakası olmayan bir rivayetçi akımın varlığından söz etti. 

Danışma Meclisi Üyelerinin konuşmaları tamamlandıktan sonra komisyon çalışmalarına geçildi ve bu kapsamda katılımcıların ilgi, bilgi ve uzmanlık alanlarına göre komisyonlar oluşturuldu. 

         1- Eğitim Komisyonu

         2- Gençlik Komisyonu

         3- Yayın Komisyonu

         4- Teşkilatlanma Komisyonu

         5- Hanımlar Komisyonu

Komisyon Çalışmaları tamamlanarak her komisyondan bir temsilcinin sunumları, Divan Başkanı Sn. Kerem Altun yönetiminde katılımcıların görüş ve önerilerini almak üzere tartışmaya açıldı.

Komisyon önerileri katılımcılar tarafından değerlendirildikten sonra "Danışma Meclisi Toplantısı Sonuç Bildirgesi" hazırlanmıştır. 

 

Fotoğraf Galerisi: