DOSTLAR BULUŞMASI ERZURUM’DA da yapıldı

      Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfının 24 Nisan Pazar günü saat 14.00’de de Ağrı ve Kars illerinden katılımcıların iştirakiyle Erzurum’da DOSTLAR BULUŞMASI gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara’dan Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah BAŞER, Başkan Yardımcısı Av. Mahmut ÖZBAY, Başkan Yardımcısı Şazeli ÇÜGEN, Mütevelli Üyesi Hüseyin AYAZ ve Vakfın Danışma Meclisi Üyesi Av. Vedat CANPOLAT Çorum’dan katıldı.

Toplantının gerçekleşmesine katkıda bulunan ve davet sahibi olan Abdurrahman ZEYNAL açış konuşması ile programı başlattı ve katılımcılara Hoş Geldiniz deyip teşekkür ettikten sonra katılımcıların kendilerini tanıtmalarını istedi. Katılımcıların konuşmaları toplantının planlanmasından duydukları heyecan ve mutluluk ekseninde toplandı. Dostların Buluşmasının, aradaki iletişim kopukluğunu ve soğukluğu gidererek güzelliklerin tazelenmesine vesile olduğu dile getirildi.

Başkan Yardımcıları Av. Mahmut ÖZBAY’ın ve Şazeli ÇÜĞEN’in konuşmaları dikkatle dinlendi.

Bu konuşmalardan sonra Yönetim Kurulu Başkanı sayın Hayrullah BAŞER, katılımcıların konuşmalarına atıflarda bulunarak konuşmasına devam edip toplantıyı değerlendirerek üzerimizdeki vebal ve sorumluluğun ağırlığını uzun bir konuşma ile izah etti. 

Türkiye genelinde gerçekleştirilen Vakıf Dostları Buluşmalarının anlamı ve önemini üzerinde ayrıntılı bir şekilde durarak Vakfın son yıllarda yoğunluk kazanan çalışmalarından bahsetti. 

Mücadele Birliği geleneğinden gelen ve o yıllarda olduğu gibi Vakıf yıllarında da ortaya konan görüş, tahlil ve analizlerin, yaşanan olaylar ve gelişmelerin şahadetiyle ne kadar isabet kaydettiğini örnekleriyle anlattı.

Vakıf çalışmalarının zaruretine ve vazgeçilmezliğine vurgu yaparak Vakıf Dostlarını göreve çağırdı.

Katılımcılar arasında Mustafa ERTEK, Nizamettin AKKUŞ, Şevki BURAK, Fesih ÖZMEN, Mustafa AKARSLAN, İlhami ALTINOK, Sadık BURAK, Bahri HANİLCİ ve Nesibe Tuğba BAŞAK ta bulunmaktaydı.

Davet sahibi ve Kadim Dost olan Abdurrahman ZEYNAL tekrar teşekkür ederek ve Dostlar Buluşmalarının isabetine ve faydasına vurgu yaparak toplantıyı kapattı.

 

 

Fotoğraf Galerisi: