Güneydoğu'ya Gönül Köprüsü

İnfak Vakfı, Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı ile Araştırma ve Kültür Vakfı’nın oluşturduğu “Sevgi Dostluk ve Kardeşlik Platformu” yıllar önce başlattığı çalışmaları, giderek daha ciddi müşterek projeler halinde hayata geçirmeye ve uygulamaya başladı. 

Platform Bayır-Bucak Türkmenlerine ve Suriye’den göç eden mültecilere yardım kampanyasından sonra, Güneydoğu’da Terör Mağduru Kardeşlerimize de bir yardım kampanyası düzenledi. Bu kampanyaya İHH, Deniz Feneri ve Yardımeli Derneği’nin de iştiraki ile toplanan yardımları bölgedeki ihtiyaç sahibi terör mağdurlarına ulaştırmak ve Ramazan ayının ilk iftarlarını oradaki kardeşleri ile paylaşmak amacıyla; Diyarbakır, Mardin ve Cizre’ye 7, 8, 9 Haziranda bir ziyaret gerçekleştirmişlerdir.  

Bu ziyarette heyet üç gün boyunca Diyarbakır, Mardin ve Cizre’de Resmi kurum yetkilileri, Sivil Toplum Kuruluşları yöneticileri, kanaat önderleri ile iftar ve sahurlarda bir araya gelmişlerdir. İftardan sonra bölgenin sorunları üzerine görüş alışverişi ve müzakerelerde bulunmuşlardır. 

Toplanan yardımlar Alış-Veriş kartlarına dönüştürülerek, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bölgede güvenli şekilde bu görevi yapacak kişi ve kurumlara teslim edilmiştir. 

Bir taraftan kısmi de olsa Ramazan bereketi ile maddi sıkıntılara merhem olacak bir destek, diğer taraftan mağdur kardeşlerimize uzanan bu samimi el, kucaklaşmaya dönüşmüş, gönül köprüleri kurulmuştur. 

Bu gönül köprüsü çok önemlidir. Zira terör nedeniyle evleri, yurtları, camileri yıkılarak harap olan vatandaşlarımızın dünyalarının yeniden imarı için sivil toplum kuruluşlarının bu girişimi; toplumun değişik kesimlerinin, bölgedeki kanaat önderlerinin bir araya gelmelerine vesile olarak sorunların konuşulduğu, çözüm önerilerinin müzakere edildiği diyalog ve güven ortamını oluşturmuştur. 

Heyetin bu temasları sonucu verdiği bilgiye göre; “Kanaatimizce Bölge halkı çok ciddi bir travma yaşamıştır, kafalar karışıktır, bu nedenle çok ciddi bir rehabilitasyona ihtiyaç vardır.”    tespitinde bulunmuştur.

Bu “Ben yaptım oldu-bitti” mantığıyla çözülecek bir problem değildir. Bir katılımcının ifadesiyle; “Bölgemizdeki ve ülkemizdeki temel sorun düşünce sorunudur. Düz mantıkla Kur’an ayetleri okunarak, hadislerden örnekler verilerek, vazü nasihatte bulunarak çözülecek bir problem değildir. 40 yıldır süren çatışma ortamı gerek PKK saflarına katılanlarda gerekse bölge halkında bazı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Özellikle gençleri militanlaştıran, cezbedip dağa çeken sebepler üzerinde ciddi biçimde durulmalı, sebepleri ortadan kaldırılmalıdır. PKK’nın yıllardır yerel unsurlar ve kurumsal yapılarla yaptığı çalışmalar sonucu, şartlanmış genç insanlardan bir taban oluşmuş durumdadır. Bu insanlara yaklaşmakla, karşıt düşünceyi aktarmakla çözüm mümkün gözükmüyor. Bu kesimlerle nasıl bir diyalog kurulacağı hususu çok ciddi bir sorundur. Hizmet alamasa da İzmirlilerin CHP de ısrarı bunun tipik bir örneğidir. Hadiseyi sadece zor ve cebirle izah etmek ve karşıt şiddetle çözmeye çalışmak yanlıştır ve bu yaklaşım yarayı derinleştirir.” 

Heyet; Devletin hem yıkılan ve tahrip olan yerleşim alanlarının imarında, hem de toplumun yaşanan travmaları rehabilitasyonunda daha hızlı ve kararlı davranması, hantal işleyen devlet bürokrasisinin bu durumuna çözüm üretilmesi, güvenin ve huzurun bir an önce sağlanması, terör guruplarının istismarına imkân verilmemesi gerektiğini belirtmiştir.    

Ayrıca devletine bağlı sivil toplum kuruluşlarının bu dönüşümde aktif ve etkili rolü olabileceği, bu nedenle STK ların desteklenmesi gerektiği, rantı değil hizmeti önceleyen kurumlara proje desteği verilmesi gerektiği, bu sayede batı, doğu kaynaşmasının sağlanabileceği, duygusal bağların güçlenebileceği, sözde değil özde kardeşlik projelerinin yürütülmesinin şart olduğu, heyetin attığı küçük bir adımın dahi çok büyük bir sempatiye vesile olduğu, tüm görüşmelerde heyetin bu çalışmalarından memnuniyetle, övgüyle bahsedildiği, tebrik edildiklerini ifade etmişlerdir.  

Heyet bu kampanyaları kapsamında, Güneydoğu sorununun çözümüne katkı için projelerinin ve çalışmalarının devam edeceğini, önceki raporlarına ilaveten bu temaslardaki gözlemlerini ve çözüm önerilerini yeni bir rapor haline getirerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacaklarını belirtmişlerdir.  

 

Fotoğraf Galerisi: