Küresel Ekonomideki Gelişmeler ve Türkiye

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı 

Cumartesi Sohbetleri

Konuşmacı: Ali BOĞA

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Eski Müsteşarı

24. Dönem Muğla Milletvekili

Ak Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı 

Konu: "Küresel Ekonomideki Gelişmeler ve Türkiye"

"Türkiye son yıllarda yedi düvele karşı savaşmaktadır. Türkiye tarihi misyonuna sahip çıkmaya başladı ve işler karıştı. Dünyadaki pastadan pay alalım dedik, Batı'da bize karşı tavır değişti. Bunu kim derse desin böyle olurdu. Bu durumu ekonomik açıdan değerlendirmeye çalışacağım. 

Ekonomik gelişme tek düze gitmez, dalgalar olur. Dünyada Asya ve Batı'da gelişme yolunda ülkeler ver. Bir de 4 ülkesi Avrupa'da olan G7 var. Asya ülkeleri gelişmede başı çekiyor. 
Kişi Başına Düşen Milli Gelire göre ülkeleri tasnif edebiliyoruz. 
Biz sanayi devrimini kaçırdık. Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) gelişme ortalamaları yüksek olmasına rağmen G7'ye ulaşmak için çok zamana ihtiyaçları var.  
Dünyada ekonomik açıdan değerlendirmelerde kullanılan önemli veri ve kriterler var: Cari işlemler açığı, büyüme oranlar, enflasyon, istihdam vb veri ve kriterler var.  
Dünyada bu ekonomik verilerine göre Türkiye 17. sırada bir ülkedir. Türkiye istikrarlı büyümektedir. Türkiye bütün gelişmiş ülkelerden daha iyi krizleri atlattı. Cumhurbaşkanı mızın dediği gibi kriz bizi teğet geçti. Krizlere ve dalgalanmalara rağmen Türkiye % 4,2 ve % 7,1 büyümüştür.  
Kişi Başına Düşen Milli Gelir itibariyle 2002 yılında 3.581 Dolardan 2014 yılında 12.480 Dolara çıkmıştır. 
Kişi Başına Düşen Milli Gelire satınalma gücü endeksinde bakıldığında Batı'daki Avrupa ülkelerindeki 20.000 Dolar değerindeki kadardır. 
Türkiye enflasyon oranı bakımındandan  % 68,5'dan tek rakamlı % 7 değerlere düşmüştür. 
Türkiye'nin turizm geliri 2014 yılında 37.5 milyar dolar iken 2105 yılında kriz, terör nedeniyle düşme olacak gibi görünüyor.  
Doğrudan Yabancı Sermeye Girişine göre % olarak artış vardır. 
Ülkemizde ekonomik savrulma olmayışının nedeni bütçe açığının % 11.9'dan % 1.9'a düşmüş olmasıdır.  
Vergi gelirlerinin 2002'de  % 85,7'i.  faiz ödemelerine gidiyor iken, % 2015'te 13'ü faiz ödemelerine gidiyor. Vergi gelirlerinde artma ile birlikte gelirlerin faiz ödemelerine gitmemesi sonucunda artan paralar köprü, yol olarak kalkınmaya yansımaktadır.  
Bir de Ekonomilerin Dışa Açıklık Oranı var. (Dış Ticaret /GSYİH, %) Türkiye muadillerine göre iyi durumdadır.  Yeraltı kaynakları açısından zayıf olmamıza rağmen Türkiye  % 58.8 oranında ekonomide dışa açıklık oranıyla Çin ve Rusya'dan daha iyi durumdadır.  
Türkiye'nin istikrarlı dönemde ekonomideki en iyi durumu ihracat performansımızdır. Ekonomide ihracat, mal üretmekle ilgili olduğu kadar müşterinizle de ilgilidir. 2014'ten itibaren ihracatımız pazar kaybı ve müşterilerimizin alım gücündeki azalma nedeniyle düşmüştür. Hem dünya krizde hem de etrafımızdaki ülkelerdeki krizler ihracatımızı etkilemektedir.  Bana göre Libya müteahhit alanında bize çıraklık yapmıştır ve Libya'dan sonra dünyaya açıldık. Bunun sonucu Libya'ya "Sen misin bunu yapan" dediler. Libya'nın başına gelenler ortadadır.  
Ekonomik büyümemizin 2005-2015 yıllarındaki ihracat performansı nedeniyle kuşatma altındayız.
Enerji koridorunuzda vananın Türkiye'nin elinde olmasını önleyemedikleri için bir badireden geçiyoruz. Bu badireyi -Tansu ÇİLLER'in dediği gibi-ya atlatmak zorundayız, ya atlatmak zorundayız."
 
Fotoğraf Galerisi: