MÜTEVELLİ TOPLANTISI

Vakfımız 2016 Faaliyet Yılı Mütevelli Toplantısı 30 Nisan 2017 Pazar günü saat 10.00 da vakıf genel merkezinin bulunduğu Strazburg Caddesi 44/10 Kat 4 Sıhhiye-ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. 

Bu tarihte toplantı için yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Mütevelli Toplantısı bir hafta sonra 07 Mayıs 2016 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Toplantıya bizzat katılmanızı, mazeretiniz nedeniyle katılamamanız durumunda kendinizi (ıslak imzalı dilekçe ile) vekâleten temsil ettirebileceğinizi bildiririz.

Saygılarımızla.

 

                                                                                                             Hayrullah BAŞER

                                                                                                          Yönetim Kurulu Adına

                                                                                                                   Başkan

GÜNDEM                  :

1)            Yoklama ve açılış,

2)            Divan seçimi ve Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

3)            Gündeme ilave tekliflerin alınması,

4)            2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

5)            2016 Yılı Bilanço, Gelir-Gider tablolarının okunması ve müzakeresi,

6)            2016 Yılı Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,

7)            Faaliyet, gelir-gider ve denetim raporlarının ayrı ayrı ibrası,

8)            Vakfın 3 yıllık stratejik planının müzakeresi ve onanması,

9)            Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin belirlenmesi,

10)          2017 Yılı Bütçesinin müzakeresi ve kabulü,

11)          Şube ve Temsilcilik Yönetimlerinin seçimi,

12)          Danışma Meclisi üyeleri ile ilgili değişikliklerin görüşülmesi

13)          Boşalan Mütevelli üyelikleri yerine yeni üyelerin seçimi,

14)          Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,

15)          Dilek ve temenniler,

16)          Kapanış.