Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ'tan "Günümüzde AKAİD Niçin Önemli" Konferansı

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ, 05 Nisan 2017 Çarşamba günü Vakfımızın konferans konuğu idi.

Vakfımızın yayın kuruluşu AY YAYINLARI arasında çıkan “İslâm AKAİDİ” kitabının da yazarı olan Sn. KARADAŞ, -kitabında olduğu gibi- sade bir dille konuştu. Günümüzde AKAİD ilminin önemi üzerinde durdu ve çoğunluğunu üniversite gençlerinin oluşturduğu katılımcılara güzel bir sohbetle İslâm AKAİDİ’ni anlattı.

“Dinleyen anlatandan arif gerektir. Bu güzide topluluk yanlış konuşsak da doğru anlayacaktır” diyerek konuşmasına başlayan Sn. KARADAŞ, konuşmasının giriş kısmında İslâmın Kur’anla tevhid inancını getirdiğinden bahisle özetle şunları söyledi:

 “Müşrikler müşahhas olana, gördüklerine inanırlardı. Onun için putlara taparlardı. Hıristiyanlar ise Hz. İsa'yı -resimlerle, heykellerle- müşahhas hale getirdiler. Hz. İsa'yı tanrılaştırdılar. 

Yahudiler ise cenneti dünyada yaşamak istiyorlar. Bundan dolayı dünyayı cennet haline getirmek için dünyaya hakim olma inancı buna dayanır.  Mehdilik inançları da buna dayanır.  Mehdi anlayışı Yahudilerden Müslümanlara geçmiştir.

Yahudilerin dünyayı fethetme davası vardır. Müslümanların İlayı Kelimetullah (Allah kelimesinin yüceltilmesi) davası vardır. Bu mücadele tevhit mücadelesidir. Temeli tevhit ve adalet davasıdır. Adalet ve hikmet bir şeyi yerli yerine koymaktır.  

İslam akaidi İslâmın tevhid anlayışını açıklar. Tevhid "Allah bir, âlem bir" demektir. Allah âlemi, melekleri, iblisi sonrada insanı yarattı. Beşer olarak İnsana paye veren Allah'tır.  Peygamberlik payesi veren de Allah'tır.  Farklılıklar Allah’ın verdiği bu paye iledir.

Allah var, âlem var ve âlemde var olanlar birbirine eşittirler.  Eşitliği bozan Allah'ın bir paye vermesiyle olur. Bunu bozan iblistir. Hz. Âdem yaratılana kadar İblis'in kötü yönü ortaya çıkmamıştır. Hz. Âdem’in de iblisle karşılaşıncaya kadar kötü yönü ortaya çıkmamıştır.

İblis neden Hz. Âdem’e secde etmek istemiyor? Çünkü "ben ateşten Âdem topraktan yaratıldı" diyerek benliğini öne çıkarıyor ve ırkçılık yapıyor.

Şeytan bir vasıftır. Asıl olan iblistir. İnsan şeytanı, cin şeytanından daha kötüdür. Çünkü bugün insanın yaptıkları o kadar kötülükler vardır ki onları cin şeytanı yapamaz. “Ben yaptım, ben kazandım, ben, ben, ben” demeler arttıkça insanda iblisleşme başlamaktadır. İblisleşen kişiye de Allah "o zaman ahretteki yerini belirle" der.  

Peygamberlik payesi verilene kadar Hz. Muhammed (SAV)'e peygamberlik yakıştırması yapılmamıştır. Hz Peygamber ilk vahiy geldiğinde eve titreyerek gelir. Yaşadığı durum etkisiyle endişelenerek, kendi halinden endişelenir. Hz. Hatice bu duruma karşı "ya Muhammed sen cin çarpması veya deli olmazsın. Çünkü fakirleri sever, herkese yardım edersin. Allah böyle birini delirtmez" der.  Senin durumunu "Varaka bin Nevfel" bilir" diyerek ona giderler.  

İnsan gücüyle sınırlıdır. Allah iradesini gücü kadar kullanan insanları başarılı kılar. İradesini gücünün dışında kullananlar hayal âleminde yaşayan hayalperestlerdir ve hayatlarında da başarılı olamazlar. İradesini iyi ve kötü kullanmak insanın elindedir.

İslam inancının temeli Allah'ı bilmek ve âlemi bilmekten geçiyor. Bunları bilmekte kendini bilmekten geçiyor. Kendini bilen Allah’ı bilir, Allah’ı bilen evreni bilir” dedi.

Sn. KARADAŞ konferansında İslâm akaidini sade ve tatlı bir dile özetledikten sonra dinleyicilerin sorularını cevapladı.

Vakfımız Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrullah BAŞER konferans konuğu Sn. KARADAŞ’a ve katılımcılara teşekkür etti.

AY YAYINLARI Medeniyet Serisi arasında çıkan “İslâm AKAİDİ” kitabını da imzalayan Sn. KARADAŞ, benzer sohbet ve konferanslar için dinleyicilere söz verdi.

 

Fotoğraf Galerisi: