Vakfımız Ağrı ve Van illerinde Bölge Toplantıları Düzenledi

Anadolu Vakfı Bölge toplantıları serisini Ağrı ve Van illerinde devam etti. 28 Ekimde 2016 Cuma günü Ağrıda, 29 Ekim 2016 Cumartesi günü Van’da gerçekleştirilen toplantılarda katılımcılarla ülke ve bölge sorunları ile vakıf çalışmaları ele alındı.  

Ağrı da toplantıya ev sahipliği yapan Emekli Öğretmen Şevki BURAK; Vakıf Başkanı Av. Hayrullah BAŞER ve Yönetim Kurulu üyelerinin şehirlerine gelmelerinden dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti. Gençlerin de katıldığı toplantıyı Şazeli Çügen yönetti.

Toplantı da konuşan Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah Başer“Müminler hayır için bir araya gelirler. Biz de hayra davet, sıkıntıları paylaşmak, istişarelerde bulunmak, çalışmalarımızı birlikte planlamak için geldiklerini” belirterek konuşmasını sürdürdü.

“Dört yıl önce başlattığımız bölge toplantıları silsilesi ile camiamızın mensuplarını yeniden bir araya getirme, buluşturma, tanıştırma, Türkiye’nin ve İslam dünyasının problemleri karşısında görevlerimizi hatırlama ve mücadelemizin vazgeçilmezliğini hatırlatmayı amaçladık.

Vakfımızın çalışması lokal bir çalışma olmayıp, ülke sathını kapsamaktır.

Bugüne kadar yaptığımız toplantılarda özetle şu mesajları vermeye çalıştık: Devlet; tarikat, cemaat ve aşiret mantığı ile yönetilmemeli. Cemaat ve tarikatları ülke yönetimine katmakla onlara en büyük kötülüğü yapmış oluruz. Çünkü bu yapılar takvaya göre hareket eden, toplumun ahlâki eğitimi ve nefsi terbiyesini sağlayan tarihimizin asli unsurlarıdır. Bunlar siyasete bulaşırsa bu özelliklerini kaybeder ve sekülerleşirler. İçi boşalır ve tehlikeli hale gelirler dedik. Bu anlayış ülkemizi 15 Temmuz darbe teşebbüsü sürecine getirdi.

İtikat noktasında sıkıntılar meydana geldi. Batıni anlayışlar peydah oldu. Yapılar ve kişiler kutsanır hale geldi. Mehdi ve Mesih beklentisine girildi.

Biz Batıni anlayışları, kutsanmış kişi ve yapıları reddediyoruz. Eğitim sistemimizin ve dini anlayışımızın Vahiy ve Risalet temeline oturtulmasını, milli, manevi ve tarihi değerlerimizi önemsiyoruz. Aklı ve bilimsel düşünceyi önceliyoruz. Olaylara bütüncül bakıyoruz ve dinamik tahlil metodunu öneriyoruz. İstişare kültürünün benimsenmesini istiyoruz. Araştıran, soruşturan, sonuca ulaşan bir nesil arzu ediyoruz.

Bizim mücadelemiz mevki, makam, şöhret, mal, mülk ve iktidar mücadelesi değil, bir MEDENİYET İDEALİ mücadelesidir. Tekfircilik anlayışını reddederiz. Ehli kıbleyi kardeşimiz olarak görür ve kucaklarız. Bu anlayışı benimseyen eski-yeni her türlü gelenekten gelen insanlarımızla yeni bir medeniyet ideali mücadelesinde birlikte olmak istiyoruz. İşte bu nedenle toplantılar yapıyoruz. Arzu ediyoruz ki arkadaşlarımız, dostlarımız da Medeniyet ideali mücadelesinin mayasını çalsınlar. Bu görev ve sorumluluk bizleri ve sizleri bekliyor.” Diyerek herkesi göreve ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye çağırdı.

Darbe teşebbüsünden sonra ilan edilen Olağan Üstü Hal döneminde FETÖ örgütüne karşı yürütülen mücadelenin meşru ve gerekli olduğunu, ancak az da olsa mağduriyetlerin yaşandığını söyleyen BAŞER, “Mağduriyetler konusunda hükümeti uyardıklarını, yazılar ve raporlar hazırladıklarını ve yetkililere sunduklarını anlattı.

Anadolu Vakfının çalışmalarını geniş bir şekilde anlatan Vakıf başkanı;

Yayın çalışmalarının ilerlediğini, önümüzdeki dönemde 9 (dokuz) Temel Eser’in yayına hazırlandığını, AKAİD kitabının en kısa zamanda basıma hazır hale geleceğini,

Türkiye’nin 10 Temel Meselesi alanında çalışma yapan Akademisyenler çalışmasının devam ettiğini, belli bir periyot içinde raporlaştırılarak Devlet yetkililerine sunulacağını,

Okullaşma çalışması ve Türkiye’nin eğitim politikası hakkında, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Toplantının ikinci bölümünde Soru-Cevap ve müzakereler ile toplantı sona erdi.

Kapanış konuşmasını yapan Şevki Burak; “Ağrı, Ağrı olalı böyle verimli geçen bir toplantı görmedi.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

              VAN TOPLANTISI

29 Ekim Cumartesi günü Ağrı’dan Van’a geçilerek yapılan toplantıda, toplantıyı yöneten Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Şazeli ÇÜGEN Anadolu Vakfını tanımladı. “Anadolu Vakfı İslama bağlı, milli ve manevi değerlere saygılı bir anlayışı benimser. Dün işimiz insan yetiştirmek idi. Bugün işimiz budur.

Fiziki ve manevi değerler kaybedilirse yeniden kazanılabilir. Ancak milli ve manevi değerler alanındaki zaaflar kolay kolay telafi edilemez. Bugün yaşadığımız süreç değerler alanında büyük bir erezyona yol açmıştır. Bunu telefi etmemiz için her alanda Ehliyet ve Liyakat prensibine sarılmamız gerekir.” diyerek toplantıyı açtı.

Van toplantısında da bir konuşma yapan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah BAŞER;

“Van bizim için önemli bir ildir. Arkadaşlarımızın birlik ve beraberliklerini korumaları nedeniyle kendilerini kutluyorum. Ülke genelinde başlattığımız toplantıların ilkini 15 Aralık 2012 yılında Van’da yapmıştık. O günden bu güne yaklaşık 60 Vilayeti kapsayan çalışma ve toplantılar yaptık. Önemli mesafe aldık. Ancak Van ilinin potansiyeli ve arkadaşlarımızın yapabilecekleri daha fazla olmalıdır. Van bölgeye etki etmeli, çalışmalarını yoğunlaştırmalı ve potansiyelini tam olarak kullanmalıdır. Beklentimiz budur.” dedi.

Hendek-Barikat terörü döneminde Güneydoğu’da Dostluk ve Kardeşlik Platformu ile yapılan çalışmaları, bu çalışmalardan elde edilen çok olumlu sonuçları anlattı.

Güncel konular, İl ve Ülke genelinde camiamız mensuplarının problemleri ve çözüm önerilerini içeren geniş bir müzakere yapıldı. Bu müzakerelerin sonucu; Ülke genelinde henüz tam teşkilatlı bir güç olamayan camiamız mensuplarının siyasette, bürokraside, iktisadi alanda hak ettiği konumda olmadığı, yerel siyasi aktörler tarafından istismar edildiği, bu problemin aşılması için teşkilatlı bir yapıya kavuşmamız gerektiği düşüncesi vurgulandı.

Bu alandaki sıkıntıların giderilmesi çabalarının yanında, esas mücadelemizin YENİ BİR MEDENİYET TASAVVURU İDEALİNİ hayata geçirmek olduğu vurgusu yapıldı.

Etnik ve Mezhebi ayrılıkları bir arada tutan, ötekileştirmeyen tekfiri anlayışı reddeden herkesimden insanlarla birlikte olabileceğimiz, Vahiy ve Risaleti esas alan yeni bir Medeniyet ideali çalışması, çalışmalarımızın temelini oluşturmalıdır vurgusu yapılan toplantı karşılıklı sohbet ve müzakerelerle güzel bir toplantı oldu. Çalışmaların hayırlara vesile olması dilekleri ile toplantı sona erdi.

 

Fotoğraf Galerisi: