Vakfımızda 13 STK Temsilcilerinin Katılımı İle Kahvaltılı Bir Toplantı Gerçekleştirildi.

Kardeş STK temsilcileri ile bir araya gelerek, tanışıp-kaynaşmak ve dertleşmek üzere tertip edilen toplantıda aşağıdaki konular gündeme getirilmiştir:

Her STK kendi kuruluş amacı doğrultusunda hizmet veriyor. 40-50 yıl önce STK sayısı günümüze göre çok az sayıda olmasına rağmen bu günkünden daha faal ve etkili idi.  Günümüzde o etkiyi göremiyoruz. Daha ziyade rekabet ortamı oluşturuluyor. Oysaki ortak meselelerde ortak işler de yapabilmeliyiz,

Buradaki hâzirûnun 30-40 yıllık tecrübe ve birikimlerine rağmen, halen bir öz güven eksikliğimiz var. Sorunları kendi perspektifimizden halletmeliyiz. Dışarıdan dayatmalarla hal yoluna gitmemeliyiz. Kitlesel bazda emr-i bil ma’rûfu terk etmiş durumdayız. Kurumlar bu konuda tabanını bilgilendirmeli,  söylem birliğinden eylem birliğine geçilmeli,

50 Yıllık STK tecrübemiz olmasına rağmen çalışmalarımız hep lokal kaldı. Sorunlar artarak devam ediyor. Görüldü ki sorun “MEDENİYET” sorunudur. Medeniyetimizin yeniden inşası için gayret etmeliyiz. Çünkü manevi kuruluşlarımız bile sekülerleşti. Birlikte halletmeye çalıştığımız sorunları ele alırken üst düğmenin doğru iliklenmesi gerekliliğini bilmeliyiz,

Gündemin en temel meselesi gündemsizliktir. Bu konuda “5T” prensibi önemli: 1.Tesbit, 2.Teşhis, 3.Tedavi, 4. Takip, 5. Tekmil.

Bu gibi toplantıların ÇALIŞTAY şeklinde yapılması daha verimli olabilir. Toplantı dönüşümlü olarak yapılacağı için katılımcılar problemleri ve yaptığı işleri kısaca anlatmak üzere hazırlıklı gelmeli,

Özetle, sorunlar üç başlık altında, İnsan Hakları, Dini Hayat, Aile ve Gençlik konuları gündeme alınarak projeler bazında ele alınmalı. Bu tür gündemler ışığında gelecek toplantıda Murat SAYIMLAR’ın tespit ve önerilerini içeren yarım saatlik bir konuşma yapması hâzirûnun talebidir, görüşü dile getirilerek, gelecek toplantının 24 ŞUBAT 2019 PAZAR günü Saat:10.00’ da AKV’de yapılmasına karar verildi.

 

Fotoğraf Galerisi: