Vakfımızın Mütevelli Heyet Toplantısı Yapıldı

Anadolu Eğitim Kültür Ve Bilim Vakfı Mütevelli Toplantısı 20.04.2019 günü Vakıf Genel Merkezinde Yapıldı.

Vakıf Genel Müdürü Ali Ay’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda, çoğunluğun sağlandığı görüldü ve Divan teşkili için verilen öneride Divan Başkanlığına Kerem ALTUN,

Başkan Yardımcılığına Abidin Memili, Kâtip üyeliğe Avukat Ali Aydın teklif edildiler. Teklif oy birliği ile kabul edildi ve Divan üyeleri yerlerini aldılar.

Gündem gereği Faaliyet Raporu Vakıf Genel Sekreteri Mehmet Öztürk tarafından,

Bilanço, gelir gider tablolarının okunması Vakıf Genel Muhasibi Raif Ak tarafından,

Denetim raporları ise Ufuk Zencirkıran tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra faaliyet, gelir-gider ve denetim raporları ayrı ayrı oylanarak ibra edildi.

Danışma Meclisi, Sanat ve Edebiyat Topluluğu’nun 16 Mart 2019 tarihinde birlikte yaptıkları “Medeniyetimizin İnşasında Sanat ve Edebiyatın Rolü ve önemi konulu özel oturumla yapılan toplantı sonunda kabul edilen sonuç bildirisi Şazeli ÇÜGEN tarafından okundu, müzakere edildi ve heyetçe uygun bulunarak benimsendi.

Dilek ve temenniler bölümünde katılımcılar düşünce ve arzularını dile getirdiler.

Toplantı sonunda Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Hayrullah Başer bir konuşma yaparak şunları söyledi: Vakıf faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi için sizin maddi ve manevi desteklerinize ihtiyacımız vardır. Taşın altına elimizi hep beraber koyacağız. Medeniyetimizin yeniden inşası için kaçmak yok, hep beraber çalışacağız. Küresel güçler savaşı medeniyet içi savaşa dönerdiler. Bitmek, tükenmek yok, savrulmuş bir topluluktan yeniden bir araya gelerek çalışacağız, gayret edeceğiz. AYÇ (Akademi Yeni Çizgi Okulları) hakkında da bilgi veren Başer, katılımcılara teşekkür ederek oturumu sonlandırdı.

 

 

 

                                                                                                                           Haber: Mevlüt Ayhan

 

ANADOLU EĞİTİM KÜLTÜR VE BİLİM VAKFI

2018 YILI FAALİYET RAPORU

Bilindiği üzere Vakfımız, 1990 yılında kurulmuş olup; İslâm’a bağlı, milli değerlerimize saygılı, insani değerleri önemseyen, günümüz problemlerine çözüm getirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olma ilkesini benimsemektedir. Yönetim Kurulumuz çalışmalarını bu ilke çerçevesinde planlı şekilde yürütme gayreti içinde olmuştur.

2018 faaliyet dönemi içinde bir eğitim, ahlak ve medeniyet hareketi olma idealiyle yürütülen, başlıca faaliyetlerimiz ana başlıklar altında özetlenerek aşağıya çıkarılmıştır.

İSTİŞARE VE KARAR TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Toplantıları

 • Demokratik usullerle seçilen ve İstişareye dayalı, dinamik kurumsal yapısı ile çalışmalarını yürüten Yönetim Kurulumuz, her hafta Salı günleri saat 10. 00 da mutad toplantısını yapmış, belirlediği gündem konularını müzakere ederek karara bağlamıştır.
 • Toplantılar; zaman zaman komisyon başkan ve üyeleri ile yönetim ve denetim kurulu yedek üyelerinin de katılımı ile  “Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı” şeklinde gerçekleştirilmiştir.
 • Genişletilmiş bazı Yönetim Kurulu Toplantıları, Ankara’da bulunan Mütevelli üyeleri, birimlerimizin tüm üyeleri ve Vakıf gönüllülerinin katılımı ile daha geniş bir şekilde ve genellikle kahvaltılı olarak yapılmıştır. Bu toplantılar; bilgilendirme, istişare ve görüş alışverişi şeklinde gerçekleşmiştir.
 •  Ayrıca 11 Ağustos 2018 tarihinde Yozgat Aydıncık ilçesi Kazankaya beldesinde bulunan, Vakıf Temsilcimiz Sıddık AYDINTEPE’nin tesislerinde iç Anadolu bölge toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Ankara, Yozgat, Çorum, Kayseri ve Samsun’dan Vakıf Temsilcileri, Şube Başkanları ve Vakıf Dostları katılımıştır. Toplantı sonrasında, Kazankaya beldesinin meşhur Kanyonuna gezi düzenlenmiştir.

Mütevelli Heyet Toplantıları

 • Vakfımızın 2017 Faaliyet Yılı Gelir–Gider durumu ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gündemindeki konuları görüşerek karara bağlayan olağan toplantısı, 21 Nisan 2018 Cumartesi günü Vakıf Genel Merkezinde yapılmıştır.
 • Vakfımızın yıllık olağan toplantılarından ikincisi olan ve 2019 Yılı Bütçesi, Stratejik Eylem Planı ile gündemindeki diğer konuları görüşerek karara bağladığı toplantısı ise 17 Kasım 2018 tarihinde Genel Merkez binasında yapılmıştır.

Danışma Meclisi Çalışmaları

 • İstişare organı olarak çalışan, Entelektüel birikimleri, kişilik ve kimlikleriyle çevrelerinde itibarlı, toplumun öncü isimlerinden oluşan 200 kişilik Danışma Meclisimizin, Yıllık olağan 6. Toplantısını 24 Mart 2018 Cumartesi günü Vakıf Konferans salonunda yapılmıştır.

Ortak Söylem ve İstişare Kurulu

Türk-İslâm Dünyası ve İnsanlık coğrafyasında güncel gelişmeleri değerlendirerek, vakfın kurumsal görüşünü belirleyen, 15 Kişiden oluşan Ortak Söylem ve İstişare Kurulu;

26. 01. 2018 Tarihinde “Afrin Harekâtı”,

20.03.2018 Tarihinde “İslam’ın Güncellenmesi Tartışmaları Nasıl Anlaşılmalı”?

01 Kasım 2018 Tarihinde “Beyin Göçü”

15. 10. 2018 “Af Kanunu Üzerine Düşünceler”

Konularını değerlendirmiştir.

Sanat ve Edebiyat Topluluğu Çalışmaları

 • Ülkemizin sanat edebiyat alanında isim yapmış önemli uzman şahsiyetlerini buluşturarak, medeniyetimizin yeniden inşası amacına yönelik faaliyetlerini koordine etmek yürütmek ve aynı zamanda yeni edebiyatçı ve sanatçıların yetiştirildiği bir okul gibi çalışmalarını sağlamak üzere, Yönetim Kurulumuz tarafından Vakfımız çatısı altında bir “Sanat ve Edebiyat Topluluğu” oluşturulmuştur.  
 • Sanat ve Edebiyat Topluluğu çalışmalarının ilki olan “Anadolu Şairler Buluşması”;  20 Mayıs 2018 tarihinde, Vakıf Genel Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Buluşmaya ünlü şairlerimizden; Bestami YAZGAN, Ahmet EFE, Tayyip ATMACA, Yusuf DURSUN, Osman ARSLAN, Dr. Hüseyin Emin ÖZTÜRK, Mehmet Atilla MARAŞ, Mustafa Ökkeş EVREN, Faruk UYSAL, Erol YILMAZ, Mehmet KURTOĞLU, Ahmet DOĞRU, Faruk BAŞOĞLU, Adem KARAFİLİK, Halit YILDIRIM, Edip Ali YAZGAN, Muhterem ŞAHİN, Ali K. METİN, Bilal TIRNAKÇI katılmışlardır.
 • Sanat Edebiyat topluluğumuzun kurumsal yapılanması, 16 Mart 2019 Tarihli Danışma Meclisi toplantısına da katılan kurucu topluluk üyelerinin, aynı tarihte yaptıkları toplantıda organlarını oluşturmaları ve aralarında görev bölümü yapmaları ile tamamlanmıştır.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI

2018 yılı içinde gerçekleştirilen başlıca eğitim çalışmalarımız ana başlıklar altında aşağıda listelenmiştir.

 1. Konferanslar
 • Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi öğretim Üyesi İlhami Güler tarafından 17. 02. 2018 tarihinde “İman Ahlâk ilişkisi” konulu,
 • Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi, İdari bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Okur tarafından 14. 04. 2018 tarihinde “Değişen Dünya Düzeni ve Suriye Krizi” konulu,
 • Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi tarafından 3 Kasım 2018 tarihinde “Birlikte Yaşama Kültürü” konulu,
 • Malatya İnönü Üniversitesi Emekli Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik tarafından 10. Kasım 2018 Tarihinde “Beyin Göçü” konulu,
 • Mütevelli üyemiz ve MEB Emekli Ortaöğretim Genel Müdürü Kerem Altun tarafından 24 Kasım 2018 tarihinde “Eğitim ve Gençlik” konulu konferans,
 • Emekli Müsteşar Arif Korkmaz tarafından “Kudüs” konulu,
 • Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün tarafından 15 Aralık 2018 tarihinde “İslam iktisadı ve Siyasi Düşüncesinde Yeni Arayışlar” konulu

Konferanslar düzenlenmiştir.

 1. Konulu Sohbetler:
 1. Meal ve tefsir çalışmaları
 1. Her hafta Perşembe akşamları Şahin KOSDİK nezaretinde meal ve tefsir okumaları,
 2. Her hafta Perşembe günleri saat 10. 00 da Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Baş Uzmanı İbrahim URAL tarafından İhya-u Ulumiddin ve İslâm İktisadı okumaları yapılmıştır.
 3. Her hafta çarşamba günleri Kadın Kollarının organize ettiği hanımlara yönelik, Hatice Durak tarafından Meal, Siyer ve İlmuhal okumaları yapılmıştır.
 4. Akaid Okumaları

TOB Üniversitesi öğretm Ütesi Prof. Dr. Hilmi Demir tarafından 10 Ekim 2018 Çarşamba Günü, 18. 30 da başlamak üzere, her hafta aynı gün ve saatte 12 Kur (Hafta) Hanefi-Matüridi Akaid Okumaları Dersleri yapılmıştır. Vakfımız Konferans Salonunda geniş bir dinleyici katılımıyla, çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmiştir.

 1. Dijital Çağda Eğitim Sempozyumu

Vakfımız, Ankara Ticaret Odası (ATO) işbirliği ve Millî Eğitim Bakanlığının desteği ile 03 Mart 2018 Cumartesi günü, ATO Meclis Salonunda “Dijital Çağda Eğitim Sempozyumu” düzenledi.

Sempozyum, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan ERDEM ve Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hayrullah BAŞER’in protokol konuşmalarıyla başladı.

Sempozyum, alanında uzman bilim adamlarının sunumlarıyla bir özel oturum, iki de ayrı oturum şeklinde gerçekleşti. Özel oturumda TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmettin TÜRİNAY, “Eğitim Felsefemiz ve Geleceğimiz”  konulu ilgi ve dikkatle takip edilen bir konuşma yaptı.

Sempozyum I. Oturumunda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayati AKYOL oturum başkanlığı görevini ifa etti. Sempozyum sunumlarında “Okulda Üniversite: Üniversite-Okul Ortaklığına Dayalı Bir Öğretmen Yetiştirme Modeli” konu başlığı, MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN; “Öğretmen Yeterlikleri”  konu başlığı, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Semih AKTEKİN ve “Eğitim-Öğretimde Teknoloji Kullanımı ve Öğretmen” konu başlığı, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU tarafından katılımcılara aktarıldı.

Öğleden sonra Sempozyum II. Oturum MEB Emekli Ortaöğretim Genel Müdürü 23. Dönem Van Milletvekili Kerem ALTUN oturum başkanlığında yapıldı. “Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ve Sınavlar”  konu başlığı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK; “Yükseköğretimde Yapılanma” konu başlığı, Medipol Üniversitesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cafer MARANGOZ; “Beceri ve Benlik Eğitimi Alanında Bir Eğitim Modeli Önerisi: AYÇ Eğitim Modeli” konu başlığı ise ANKARA AYÇ Okulları Kurucu Temsilcisi Mehmet ÖZTÜRK tarafından sunuldu.

Dijital Çağda Eğitim Sempozyumunun genel değerlendirmesi Prof. Dr. Hayati AKYOL tarafından yapıldı.

Sempozyum sunumları ATO tarafından kitap olarak basılarak dağıtımı sağlandı.

İHTİSAS KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

İhtisas komisyonlarımız tarafından yürütülen başlıca çalışmalar şunlardır.

 1. Gençlik Kolları Komisyonu
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile Vakfımızın Gençlik Kollarından 74 gencin katıldığı 4-8 Şubat 2018 Tarihlerinde Osmaniye-Aslantaş kamp tesislerinde Gençlik Kampı düzenlenmiştir.
 • Osmaniye Aslantaş kampına katılan Mahmut Uçman yönetimindeki İzci Grubu 28-29 Nisan 2018 Tarihlerinde vakfımız gençlerinin misafiri olarak ağırlanmış, Ankara’nın tarihi ve Turistik merkezleri gezdirilmiştir.
 • Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM Tarafından 2018 tarihlerinde düzenlenen İrade, Erdem, Hürriyet temalı Kocatepe 5. Gençlik Fuarına Vakfımız Gençlik Kolları da katılarak burada vakfımızı temsil etmişler, vakfın tanıtımını yapmışlardır.
 • Gazi Üniversitesi Beslenme ve Diyetisyenlik Bölümü 3. Sınıf Öğrencileri Feyza Nur Demir ve Beste TEKİN Ankara’da farklı Üniversitelerde okuyan vakfımız Öğrencilerine Sağlıklı Beslenme ve yumurtanın beslenmemizdeki önemine vurgu yapan sunum yaptılar.
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde Vakfımızdan burs alan ve Başkentimizin farklı Üniversitelerinde okuyan 52 genç Vakıf Genel Merkezinde bir araya gelerek tanışıp kaynaştıkları kahvaltılı bir toplantı yaptılar. Organizatörlüğünü Vakıf Gençlik Kolları Başkanlığının yaptığı etkinlik samimi ve sıcak bir ortamda geçti.   
 • Vakıf Gençliği, bu ülke için canını vermekten imtina etmeyen gazilerimizin tedavi altında bulundukları Bilkent Rehabilitasyon Merkezindeki kahraman Mehmetçiklerimizi ziyaret ettiler.
 • Gençlik Kolları; 7 sayıdan oluşan Genç nokta isimli dijital dergiyi çıkardılar.
 • Düşünceleri ile yüzyıllardır insanlığa ışık tutan, insana ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan, Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, Vakıf gençliği tarafından vefatının 745. yılında  22 Aralık 2018 tarihinde “Düğün Gecesi” isimli programla anıldı.
 • Her Perşembe saat 18.00 de Yrd. Doç. İsmail Cansız hocanın yönetiminde üniversite gençlerine yönelik “Yakın tarih okumaları” yapılmıştır.   
 • Vakıf Gençliği 124 kişiden oluşan bir grupla 1 haftalık Gençlik ve spor Bakanlığının Samsun Nebiyan Gençlik Kampına iştirak ettiler.
 1. Kadın Kolları Komisyonu
 • Yeni nesillerin yetişmesi ve şahsiyetlerinin inşasında önemli bir yeri olan kadınlarımız, Anadolu Kadın Kolları biriminde çalışmalarını yürütmektedirler. Vakfımız gönüllü kadınları bütün faaliyetlerimizde aktif bir şekilde görev almakta ve sosyal, kültürel, maddi, manevi katkıları ile önemli hizmetler yapmaktadırlar.
 • Kadın Kolları Komisyonunun 2018 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bazıları özetle aşağıya çıkarılmıştır.
 • 28 Mart 2018 Tarihinde yaptıkları kahvaltılı toplantıda, 2018 yılı faaliyet planını hazırlamışlardır.
 • Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarının kadın kolları ile işbirliği içinde, ailenin problemleri ve çocuk istismarı konularında çalışmalar yapmış, düzenlenen toplantılara konuşmacı olarak katılmışlardır.
 • Vakıfta ayda bir toplanarak meal ve tefsir çalışmalarını düzenli olarak sürdürmektedir.
 • Yine ayda bir toplanarak ahrete göçen yakınlarımıza bir hatim okumaktadırlar.
 • Nisan ayında gönüllü olarak yaptıkları mantı ve eriştenin satışından elde edilen geliri Vakfımıza bağışlamışlardır.
 • Aşure gününde yaptıkları aşurelerden vakıf komşularına da ikram etmişlerdir.
 1. Sosyal İşler Komisyonu
 • Sevgi toplumu 2018 kış buluşması  11-14 Ocak 2018 tarihlerinde Ankara / Haymana  Granos Termal Hotelde  gerçekleşti. Anadolu’nun  çeşitli yörelerinden  ailece  katılım  gerçekleşti.  
 • Vakfımız geleneksel Ramazan Ayı İftarı Vakıf dostlarının geniş katılımlıyla 20 Mayıs 2018 Pazar günü Ankara’da yapıldı.
 • Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı 16 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 11. 00 de yapılmıştır.
 • Vakfımızın geleneksel Sevgi Toplumu Yaz Buluşması 07-11 Eylül 2018 Tarihlerinde Akçakoca Ak Resort Otelde yapılmıştır.
 • Vakfımızca düzenlenen Geleneksel Sevgi Toplumu Kış Buluşması 10-13 Ocak 2019 tarihlerinde Ayaş Termal Prestij Otelde yapılmıştır.
 • Bu yıl vakfımıza 50 Hisse Kurban bağışı yapılmıştır.
 • Kurban Bayramı Bayramlaşma Programının 23 Ağustos 2018 günü saat 12.00-15.00 saatleri arasında vakıf merkezinde yapılmıştır.
 1. Bilimsel Çalışmalar (Akademisyenler Grubu Çalışmaları

Bilim Kurulları ve İhtisas Komisyonları alanında uzman bilim insanı, akademisyenleri vakıf bünyesinde buluşturarak; Bilimsel toplantı, Çalıştay, Sempozyum, Konferans, Seminer gibi etkinlikler düzenlemekte, Ülkemizin temel problemlerini tahlil ederek hazırlanan bilimsel raporlarla çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Bir proje olarak ele alınan Türkiye’nin 10 Temel Meselesi ile ilgili; Türkiye’nin Ekonomi Raporu, Tarım Su Çevre Raporu, Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci Raporu, Yüksek Öğretim ve Bilgi Üretimi Raporu, Hukuk ve Yargı Sistemi Raporu, İslâm Dünyasının Jeopolitiği Raporu ve Türkiye’de Dini Hayat raporları yayınlanmış, Eğitim, Sağlık ve İletişim raporları üzerine çalışmalar tamamlanma noktasına gelmiş olup 2019 faaliyet döneminde yayınlanması planlanmıştır.

 1. Yayın Çalışmaları

Vakfımız geleneğimizde var olan milli, manevi, kültürel değerlerimizin, gelecek nesillere aktarılması ve medeniyetimizin yeniden inşasına katkı sunacak kültürel ve bilimsel kaynak eserleri toplumumuza kazandırmaya çalışmaktadır.

 

 1. Basılı Yayıncılık Faaliyeti
 • Vakfımız birimlerinin çalışma usul ve esaslarını içeren Vakıf Senedi, Vakıf Yönetmeliği ve Yönergelerini ihtiva eden “Mevzuat Kitapçığı” yayınlanmıştır.
 • Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Başer tarafından kaleme alınan “Medeniyetimizin Yeniden İnşa Zarureti Üzerine Düşünceler” isimli kitapçık,
 • Mütevelli Üyemiz Osman Arslan tarafından Kaleme alınan “Dini Aşırılıklar ve Selefi Akımlar” konulu kitapçık vakfımız tarafından yayımlanmıştır.
 • Vakıf bünyesinde faaliyet birimi olarak yer alan komisyonların önemli çalışmaları, faaliyet raporları bülten şeklinde basılarak ilgili birimlerin üyelerine gönderilmekte ya da Ana haber Gazete’de yayınlanmaktadır.
 1. Süreli Yayınlar (Dergi)

Vakfımız Gençlik Kolları yönetiminde gençlerimiz tarafından “Genç Nokta” ismi ile internet üzerinden aylık dijital dergi yayıncılığı yapılmıştır. Ancak bu çalışma 2019 Yılında “Ayizi Dergisi” ile basılı süreli yayıncılığa dönüştürülmüştür.

İŞLETME VE İŞTİRAKLERİMİZDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 1. Kayseri Mehmet Kuzucu kültür Merkezi ve Misafirhanesi işletmesi

Kayseri ili Talas ilçesinde Kiçiköy Mahallesi, Dönüş Sokak No:13 adresinde inşaatı tamamlanan vakfa ait bina, kültür merkezi ve misafirhane olarak işletilmekte,  konferans, seminer ve kültürel toplantılar yapılmaktadır.

 1. Anadolu Çınar Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.

Vakfımızın kurucusu olduğu Anadolu Çınar Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. bünyesinde Anadolu Ay Yayınları ve Yurt İşletmeciliği hizmetleri yürütülmektedir.

 1. Anadolu Ay Yayınları

Vakfımız Kurmuş olduğu Ticari İşletme bünyesinde, Anadolu Ay Yayınları olarak yürüttüğü yayın faaliyeti ile kısa sürede 12 eseri piyasaya sürebilmiştir. Medeniyet Serisinde 6 eser, İslami ilimler serisinde 2 Eser, Fikri eserler serisinde 4 eser yayınlanmış olup, bu seriler bilim, sanat, edebiyat, tarih ve çocuk kitapları gibi geniş bir alanda yayıncılığa devam edilmesi hedeflenmiştir.

Vakfımızın önemli bir projesi olan “Medeniyet Serisi” eserler, sipariş usulü ile özel olarak seçkin bilim adamlarına yazdırılmakta, te’lif ücretleri vakıf tarafından ödenmekte, baskı ve diğer giderleri yayın kuruluşu tarafından karşılanmaktadır.

Bu seride çıkacak eserlerden;

 1. İmam-ı Eş’ari’nin Ankara Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Mehmet Kaycı’ya,
 2. İmam-ı Şafii’nin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Nail Okuyucu’ya,
 3. Kur’an’ın İdeolojik okumalarına cevaplar, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Ömer Başkan’a,
 4. Tasavvuf Tarihi’nin Uludağ Üniversitesi Öğretim üyesi Mustafa Kara’ya sipariş edilmiş ve bu eserler yazarları tarafından yazım işlemi tamamlanarak editörlerdedir. Önümüzdeki aylarda basımı tamamlanacaktır.
 1. İnternet yayıncılığı

Yine aynı işletme bünyesinde, internet üzerinden yayın yapan Ana Haber Gazete ile anlık haber ve yorumlarıyla, köşe yazılarıyla önemli bir hizmet yerine getirmektedir.

 1. Anadolu Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu Faaliyetleri

Ankara Gazi mahallesinde bulunan ve 80 öğrenci kapasiteli Anadolu Erkek Öğrenci Yurdu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından değiştirilen standartlar yönergesine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Aynı yönerge çerçevesinde bu yılda da bazı yeni düzenlemeler yapılacaktır. Yurt yönetimi ve öğrenci temsilciliği işbirliğinde gerçekleştirilen bazı faaliyetler özetle aşağıya çıkarılmıştır.

 • Öğretim Yılı Başında yapılan Tanışma Toplantısı: Eğitim Öğretim yılı başlangıcında, tanışma ve yurt bütünlüğünü sağlama amacıyla düzenlenen “Geleneksel Tanışma Toplantısı”, tüm öğrencilerimizin ve yurt personelinin katılımı ile icra edilmiştir.
 • Sinema Günleri: Dünya sinemasından entelektüel içerikli ve Milli-Manevi duygularımızı canlı tutacak filmlerin izlendiği sinema günleri etkinliği 6 Haftalık bir program şeklinde düzenlenmiştir.
 • Türkü Ve Müzik Geceleri: Sanatçı VOLKAN GEZER misafir edilerek Türkü gecesi ve Hakkı Mehmet YANMAZ ile Ney dinletisi icra edilmiştir.
 • Piknik – Doğa Gezileri: Yurdumuz öğrencileri ve Osmaniye’den gelen misafir izci grubun katılımı ile Mavi Göl Mesire alanında piknik icra edilmiştir.
 • Ali Sabit Aksoy’un katkı ve destekleri ile Off-Road & Geleneksel Türk okçuluğu Faaliyeti gerçekleştirilmiştir.
 • İftar Programları: Ramazan ayının sınav ve tatil dönemine gelmesi sebebiyle sınırlı sayıda iftar programı düzenlenebilmiştir.
 • Yazar – Kitap Günleri: Yazarlarımızdan İsmail Aydın, Harun Emre Karadağ, Ali Sabit Aksoy ve Şazeli ÇÜGEN misafir edilerek, öğrencilerle sohbet etmeleri sağlanmış, yayınlanmış kitapları öğrencilere ücretsiz dağıtılmıştır.
 • Fuar Gezileri:  Kocatepe Gençlik Fuarında açılan Anadolu Vakfı Gençlik Kolları Standında yurtta kalan öğrenciler birlikte görev almışlardır. Ayrıca Vakfın düzenlemiş olduğu  “Dijital Çağda Eğitim Sempozyumu” nda yurt öğrencileri de aktif katılım sağlamışlardır.
 • Sportif Etkinlikler: Ödüllü Masa Tenisi ve halı saha turnuvaları dereceye girenlere T-short, madalya, kupa ve plaket gibi ödüller verilmiştir.
 • Sertifika Programları: Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen MEB. Sertifikalı kişisel gelişim ve eğitim - diksiyon sertifika programına 22. öğrenci katılmış,  10 öğrenci sertifika almaya hak kazanmıştır.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 • Sevgi Dostluk Kardeşlik Platformunu oluşturan Anadolu Eğitim Kültür Ve Bilim Vakfı, İnfak Vakfı Ve Araştırma Kültür Vakfı olarak Güney Anadolu illerinde verilen iftarların üçüncüsü planlanan Diyarbakır, Mardin, Şırnak/Cizre iftarının 16. 17. 18 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılmıştır.
 • Kampanyası hedeflediği gayeye uygun olarak toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak amacını başarı ile gerçekleştirmiştir.
 • Kardeş üç Vakıf tarafından yürütülen yardım toplama kampanyası sonunda bir TIR ve bir otobüs bagajı dolusu gıda, ilaç, giyecek vb. yardım malzemeleri Pursaklar Belediyesi’nin tahsis ettiği otobüs, Keçiören Belediyesi’nin tahsis ettiği TIR ve minibüsle Suriye’ye ulaştırıldı. Vakfımız gençliğinden yedi öğrenci ve iki yetişkinin de bulunduğu dokuz kişi bu organizasyonda yer alarak malzeme dağıtımında yardımcı oldular.         

ÖĞRENCİ BURSLARI VE EĞİTİM YARDIMLARI

Genel Merkez olarak 2018 yılı haziran ayına kadar 119 öğrenciye burs verildi. 113 öğrenciye 150 TL den, 3 öğrenciye 250 TL, 3 öğrenciye 300 TL ödenmiştir.2018 Kasım ve Aralık ayları 91 öğrenciye burs verilmiştir. 85 Öğrenciye 200 TL, iki öğrenciye 250 TL, dört öğrenciye 350 TL den ödeme yapılmıştır. Ocak ve Haziran Ayı 72.900 TL. Kasım ve Aralık Ayları 36. 800 TL, Toplam 109 700 TL Burs ödemesi yapılmıştır.

Sivas Şubesi tarafından 5 Kişiye aylık 100 TL, toplam 4 000 TL burs verilmiştir.

Osmaniye Şubesi tarafından 12 Kişiye toplam12 700 TL burs verilmiştir.

İzmir Şubesi tarafından 2 Kişiye 150 TL, 3 Kişiye 200 TL, toplam 5 Kişiye 2.350 TL burs verilmiştir.

Konya Şubesi tarafından 2018 yılında 13 kişiye toplam 17 250 TL burs verilmiştir.

Genel Merkez ve Şubelerle birlikte, Toplam 146 000 TL Burs ödemesi yapılmıştır.

ŞUBELERİMİZİN BAŞLICA FAALİYETLERİ

Konya Şubesi

Konya Şubesinin başlıca faaliyetleri şunlardır.

 1. Her Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri Tefsir ve Kur’anî kavramlar üzerine okumalar yapılmıştır.
 2. On beş günde bir Cumartesi günleri üniversiteli kız öğrencilerle, Pazar günleri erkek öğrencilerle akaid ve tarih okumaları yapılmıştır.
 3. Prof. Dr. Caner Arabacı ile zaman zaman tarih, medeniyet, güncel konular üzerine sohbetler yapılmıştır.
 4. Gençlere ve vakıf dostlarına ramazan ayında iftar programları düzenlenmiştir.
 5. Anadolu Vakfı gençleri ile vakfımızın “Selçuklu Medeniyet İnşa Topluluğu” gençleri Selçuklu belediyesi desteği ile “Selçuklu Medeniyet Tarihi Eserlerini Tanıyorum” konulu gezi yapılmıştır.
 6. 2018 Yılında 13 kişiye toplam 17 250 TL burs verilmiştir.

Osmaniye Şubesi

Osmaniye Şubesinin Faaliyet raporunda bildirilen başlıca faaliyetleri;

 1. Pazartesi günleri Zeynep Özdil tarafından hanımlara meal okumaları yaptırılmıştır.
 2. Osman Karataş yönetiminde meal çalışmaları yapılmıştır.
 3. Vakfımız tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile Aslantaş kampına katılan öğrencilere Osmaniye izci grubu ile katılarak, kamp boyu destek sağlamıştır.
 4. 22 Şubat 2018 günü Şube Başkanı Mustafa Özkan ORT televizyonuna vakıf adına konuk olarak FETÖ’nün ülkemiz ve islam’a verdiği zararları ve nasıl bir tehlikeli terör örgütü olduğunu anlatmıştır.
 5. 18 Şubat 2018 Pazar günü burs ve eğitim yardımı yapılan öğrencilerin velileri ile tanışma toplantısı yapılmıştır.
 6. 8 Mart 2018 tarihinde Kadınlar Günü vesilesiyle “Kadının Yetki ve Sorumlulukları” konulu sohbet toplantısı yapılmıştır.
 7. 9 Kasım 2018 Tarihinde Halil Özdil tarafından yerli tohum üzerine bigilendirme sohbeti yapılarak, “Atalık Tohum Tanıtımı ve Takası” yapılmıştır.
 8. 19 Kasım 2018 tarihinde Osman Karataş tarafından “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu sohbet yapıldı.
 9. Aralık ayından itibaren tefsir okumalarına Ömer Karataş yönetiminde devam edilmiştir.
 10. 24 Aralık 2018 tarihinde Mustafa Özkan tarafından Noel ve Yılbaşı kutlamalarının ne anlama geldiğini açıklayan bir sohbet düzenlenmiştir.
 11. 31 Aralık 2018 Tarihinde Osman Karataş tarafından “Kur’an-ı Nasıl Okumalıyız?” konulu sohbet gerçekleştirildi.
 12. Vakıf merkezinde Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri Ahşap Boyama kursları düzenlenmiştir. Ayrıca öğrencilere düzenli eğitim yardımı ve burs verilmiştir. 12 Kişiye 12 700 TL lik burs yardımı yapmıştır.

Sivas Şubesi

 1. Sivas Şubesi de vakfın tanıtım faaliyetleri kapsamında esnaf ziyaretleri yapmışlardır.
 2. Her ayın ikinci Pazar günlerinde 69 STK ile iş birliği toplantılarına katılmışlardır.
 3. 14.01.2018 tarihinde “Hayatın İçinde Kur’an-ı Anlamak” konulu sohbet toplantısı,
 4. 10.02.2018 Tarihinde “Günümüz Dünyasında İslâm Ülkelerinin Durumu” konulu toplantı,
 5. Kandil Gecelerinde günün anlam ve önemi konulu toplantılar,
 6. 14.05.2018 Tarihinde “Orucun Biyolojik ve Psikolojik faydaları” konulu toplantı yapılmıştır.
 7. 05.06.2018 Tarihinde Gençlere iftar programı düzenlenmiştir.
 8. 17.06.2018 Tarihinde Bayramlaşma programı düzenlenmiştir.
 9. 24.08.2018 Tarihinde Kurban Bayramı Bayramlaşma programı düzenlenmiştir.
 10. 20.09.2018 Tarihinde Muharrem Ayı ve Aşure programı düzenlenmiştir.
 11. 20.09.2018 Tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığının Kayseri’de düzenlediği Çalıştay’a vakıf adına katılım sağlanmıştır.
 12. 10.10.2018 Tarihinde “Kerbela olayı ve çıkarılması gereken dersler” konulu toplantı yapılmıştır.
 13. 08.2.2018 Tarihinde “Sünnet Nedir?” konulu toplantı yapılmıştır.
 14. Sivas Şubesi 5 Kişiye 100 TL olarak burs vermiştir.

Yozgat Şubesi

Yozgat Şubesi vakıf merkezinde her cumartesi günleri gençler ve vakıf dostları ile düzenli olarak, kültür çalışması kabilinden kitap tahlilleri, güncel ve dini konularda sohbet toplantıları düzenlemiştir.

 1. Ocak ayında gençlerle tanışma toplantıları, kitap tahlili ve yazma, araştırma teknikleri işlenmiştir.
 2. Şubat ayında, Birinci yarıyılda başarılı öğrencilere çeşitli ödüller veridi, ödev yapma, vakıf kitaplığından yararlanmaları için bigilendirildi.
 3. Mart ayında İstiklal marşının Kabulü yıl dönümü nedeniyle, vakıf binasında anma programı yapıldı. Ayrıca Çanakkale Şehitlerini anma ile ilgili sunum yapıldı. Haftalık
 4. Nisan Ayında haftalık okuma çalışmalarına devam edildi. Ev ziyaretleri yapıldı.
 5. Mayıs ayında İstanbul’un fethi konusu şiir, marşlar ve türkülerle anıldığı program düzenlendi.
 6. Haziran ayında öğrencilerle piknik düzenlendi, başarılı öğrencilere ödüller verildi, tatilin verimli geçmesi ile ilgili bilgiler verildi.
 7. Temmuz ayında Vakıf yönetimi ve vakıf dostları ile piknik düzenlendi.
 8. Ağustos ayında Genel Merkez tarafından düzenlenen Gençlik yaz kampına ilimizden katılım sağlandı, vakıf Yönetimi ve dostları ile Kazankaya bölge toplantısına katılındı, kanyon gezisi yapıldı.
 9. Eylül ayında Eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları yapıldı, öğrencilerin ev ihtiyaçları için çalışma yapıldı.
 10. Ekim ayında yeni gelen öğrencilerle tanışma toplantısı yapıldı. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü ile ilgili seminer verildi.
 11. Kası ayında ders çalışma yöntemleri ile ilgili seminer verildi. Öğrencilerin vakıf binasında etüd yapmaları sağlandı.
 12. Ev ve İş yeri ziyaretleri yapılarak, vakıf yayınlarının tanıtımı sağlandı.

Kayseri Şubesi

 1. Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Kayseri Şubesi 2018 yılı faaliyet raporu aşağıdaki gibidir.
 2. 18 Ocak 2018 de Vakıf başkanımız sayın Hasan Bulut beyin akaid ile ilgili sunumunu misafirlerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleştirdik.
 3. 18 Şubat 2018 de kahvaltılı olarak düzenlediğimiz aylık konferansımızda ilahiyatçı Abdulbaki Bilgin Bey çok sayıda davetliye hitap etti.
 4. 18 Mart 2018 Çanakkale zaferi hakkındaki bildileri araştırmacı yazar Oktay Fakıoğlunun heyecanlı sunumuyla toplantı salonundaki bulunanlara çoşkulu sunun sundu.
 5. Nisan ayı aylık konferansımıza yeni medeniyet konulu konferansıyla Abdulbaki Bilgin hocamın sunumu oldu.
 6. Her ayın ilk haftası olan Kayseri gönüllü kültür teşekkülü derneğinin hazırladığı aylık toplantılara Kahraman Calasın katılmaktadır.
 7. Haziran ayında düzenlediğimiz iftar programımıza çok sayıda katılım ile ramazanın önemi anlatıldı.
 8. Genel merkezimizin düzenlemiş olduğu Samsun gençlik buluşmasına gençlerimiz katkıda bulundu.
 9. Eğitimci İsmail Kösem beyin İslam’da Cihat adlı konferansı eylül ayında gerçekleştirdik
 10. Doç. Dr. Atalay Şahin beyin bilim ve eğitim adlı konferansımıza çok sayıda davetli katıldı.
 11. Aynı zamanda her hafta Salı günleri İlahiyatçı Abdulbaki Bilgin hocamın önderliğinde kültür çalışmalarımız devam etmekte aynı zamanda aylık konferanslarımız devam etmektedir.

Mütevelli Heyetinin takdirlerine arz ederiz.20.01.2018

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU

Hayrullah Başer

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

Şazeli ÇÜGEN                                                Kerem ALTUN                                           Adnan YILDIRIM

Genel Başkan Vekili                                 Genel Başkan Yardımcısı                           Genel Başkan Yardımcısı

 

 

 

Abidin MEMİLİ                                              Mehmet ÖZTÜRK                                     Raif AK

Genel Başkan Yardımcısı                                     Genel Sekreter                                Genel Muhasip

 

Fotoğraf Galerisi: