Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Konya Şubesi Gençliği Yapılanıyor

Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Konya Şubesi gençliği olarak  Selçuk Üniversitesinde bir topluluk oluşturarak ilk yönetim kurulu toplantısını   03/11/2017 Cuma Günü Saat 18:00’de vakfımızın toplantı salonunda Konya Şubesi Başkan Yardımcısı Hasan MUTLUOĞLU ağabeyimizin rehberliğinde gerçekleştirdi.

Topluluğun amacı ; ilim, akıl ve hikmeti rehberliğine inanan örnek gençlerle bir araya gelip medeniyetin inşasına katkıda bulunmak, sevgi toplumu oluşturmak ve bir idealler etrafında birleşen gençlerin çevresine, vatanına ve milletine  özverili bir şekilde hizmet etmek/ettirmek.

Gençliğe eleştirel düşünme metodunu benimsetmek, etkili bir kültür ve fikir hareketi olmak.

Üniversite öğrencilerinin mesleki gelişimlerine yardımcı olmak, öğrenim sonrası mesleki hayatlarına hazırlanma amacıyla faaliyetler düzenlemek ve bu çerçevede çalışmalar yaparak öğrencilerin, toplulukların ve STK’ların dayanışmasını kaynaşmasını sağlamak

Yeni bir medeniyet inşası iddiası şeklinde değil, var olan ilme, kültüre/akıl ve ilim yoluyla gençliğin zihinlerindekine, kalplerindekine katkıda bulunma gayretidir.

Toplantıya katılan üyelerin katkıları ile; yapılabilecek olan çalışmaların planlanması ile ilgili ileri sürülen öneriler not edilerek, gelecek toplantının gündem konusu olarak ele alınıp, FAALİYET PROGRAM PLANLAMASI yapılmasın kararı ile toplantı sonlandırılmıştır.

       Haber Ömer Faruk OTACI